Vi som jobbar i Butiken

* Ingemar     

* Reidun      

* Jennie      

  * Jessica       

Och i Verkstaden

* Christer   

* Rickard